40484100

Drikkevannsprøve Prøvegruppe A (bakteriologiske og fysisk-kjemiske analyser)

2,062.00 kr eks. mva.

En analysepakke som gir deg et generelt bilde på kvaliteten av drikkevannet. Møter kravene i Drikkevannsforskriften (2017) til vannforsyninger og vannverk som produserer 10 m3 eller mer per døgn.

Varenummer: 707 Kategori:

Beskrivelse

Prøvegruppe A inneholder de bakteriologiske analysene Kimtall 22°C, koliforme bakterier, E.coli og intestinale enterokokker, og de fysisk-kjemiske analysene pH, farge, ledningsevne( konduktivitet) og turbiditet. Lukt og smak er også anbefalt.

Funn av E.coli og intestinale enterokokker er sikre indikatorer på at vannet er forurenset med tarmbakterier fra varmblodige dyr eller mennesker, og kan medføre helserisiko. Enterokokker kan overleve lengre i vann enn E.coli.

pH verdien er et mål for vannets surhetsgrad og skal være mellom 6,5-9,5. Grunnen er for å forhindre korrosjon og at tungmetaller kan felles ut fra rørledningsnett og armatur.

Turbiditet er et mål for uklarhet i vannet, farge er et mål for humusinnholdet og ledningsevne sier noe om vannets totale saltinnhold.

Utstyr: 500 ml steril vannprøveflaske + 500 ml plastflaske til fysisk-kjemiske analyser.

Anbefalt glassflaske for lukt og smak må bestilles i tillegg.

For instruks om prøvetaking se video her.