40484100

Drikkevannsprøve Prøvegruppe B (bakteriologiske analyser, fysiske og kjemiske analyser)

7,544.00 kr9,155.00 kr eks. mva.

En utvidet analysepakke som inneholder et stort utvalg av kjemiske analyser i tillegg til bakteriologiske og fysiske analyser. Møter kravene i Drikkevannsforskriften (2017) til vannforsyninger og vannverk som produserer 10-100 m³ per døgn (og har sårbare abonnenter), og for de som produserer fra 100 m³ (og ikke har sårbare abonnenter).

Varenummer: 706 Kategori:

Beskrivelse

Inneholder alle analysene i prøvegruppe A pluss:

 • Clostridium perfringens (må analyseres hvis råvannet er overflatevann eller påvirket av overflatevann)
 • 1,2 dikloretan
 • Aluminium
 • Ammonium
 • Akrylamid
 • Antimon
 • Arsen
 • Benzen
 • Benzo(a)pyren
 • Bly
 • Bor
 • Bromat
 • Cyanid
 • Epiklorhydrin
 • Fluorid
 • Jern
 • Kadmium
 • Klorid
 • Kobber
 • Krom
 • Kvikksølv
 • Mangan
 • Natrium
 • Nikkel
 • Nitrat
 • Nitritt
 • Plantevernmidler
 • PAH
 • Selen
 • Sulfat
 • TOC (Total organisk karbon)
 • Tetrakloreten
 • Trikloreten
 • Trihalometaner
 • Vinylklorid

Plantevernmidler (pesticidier) kan utelates hvis farekartleggingen viser at det ikke er noen risiko for at det kan være tilstede.

Utstyr: 500 ml steril vannprøveflaske + 500 ml plastflaske til fysisk-kjemiske analyser.

Anbefalt glassflaske for lukt og smak må bestilles i tillegg.

For instruks om prøvetaking se video her.

Tilleggsinformasjon

Inkludert test for pesticider

Uten plantevernmidler (pesticider), Med plantevernmidler (pesticider)